Lĩnh Vực hoạt động

THÀNH VIÊN CÔNG TY THẢO NGUYÊN XANH: CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU NGHĨA THÀNH

Chế biến xúc xích, thịt nguội Giết mổ gia súc gia cầm Nhập khẩu thịt Chế biến, xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt ...